பிளஸ் 2 தேர்வு திட்டமிட்டப்படி மே 3ஆம் தேதி முதல் நடத்த முடிவு

செய்முறை தேர்வுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியான நிலையில் , பிளஸ் 2 தேர்வு திட்டமிட்டப்படி மே 3ஆம் தேதி முதல் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்.

செய்முறைத்தேர்வு வழிகாட்டுதல்

பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனையில் முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தகவல்.

Post a Comment

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post
Send Your Materials This WhatsApp Number : 9095918266
  • 💯 10th Quarterly Model Question 2022
  • 💯12th Quarterly Model Question 2022
  • 💯9th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 8th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 6,7th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 6th History online test - All lessons