+2 மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு வழிமுறைகள் வெளியீடு

+2 மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு வழிமுறைகள் வெளியீடு - பொதுத்தேர்வு உறுதி?

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு வழிமுறைகளை அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது. இயற்பியல், வேதியியல், கணிப்பொறியியல், தாவரவியல், உயிரியல் மாணவர்களுக்கு ஏப்.16 முதல் 23 வரை செய்முறை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது. 

செய்முறை தேர்வு வழிமுறைகள் :

* PIPETTE க்கு பதில் BURETTE அல்லது 20 மி.லி சோதனை குழாயை மாணவர்கள் பயன்படுத்தலாம்.

* கொரோனா பாதித்த,  அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு மற்றொரு நாள் நடத்தப்படும்.

* சானிடைசர் பயன்படுத்திவிட்டு எளிதில் தீப்பிடிக்க கூடியவற்றை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

+2 பொதுத்தேர்வு உறுதி?

எனவே செய்முறை தேர்வு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியானதாவல் +2 மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு கட்டாயம் நடைபெறும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.


Post a Comment

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post
Send Your Materials This WhatsApp Number : 9095918266
  • 💯 10th Quarterly Model Question 2022
  • 💯12th Quarterly Model Question 2022
  • 💯9th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 8th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 6,7th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 6th History online test - All lessons