இன்றைய கல்விச்செய்திகள்-07-08-2020

இன்றைய கல்விச்செய்திகள்-07-08-2020

Today Education news
07-08-2020

  • பள்ளிகள் நவம்பரில் திறப்பு என வெளியான தகவல்- Click here for full details
  • நவம்பரில் பள்ளிகள் திறப்பா? அமைச்சரின் விளக்கம்- Click here for full details
  • 1st std to  12th std tntextbooks PDF download link- Click here
  • Online video class 10channels & video schedule: click here

Previous Post Next Post