ஜனவரி மாத பள்ளி நாட்காட்டி - அட்டவணை 2023

ஜனவரி மாத பள்ளி நாட்காட்டி - அட்டவணை 2023🟣02.01.2023- 6 முதல் 12 வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு.

1- 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு சனவரி 5 ஆம் தேதி பள்ளி திறப்பு

🟣02.01.2023 திங்கள் - (RL) வைகுண்ட ஏகாதசி 


🟣06.01.2023 வெள்ளி - (RL) ஆருத்ரா தரிசனம்


🟣07.01.2023- CRC Day.


🟣12.01.2023- தேசிய இளைஞர் தினம்.


 🟣14.01.2023 சனி (RL) - போகிப்பண்டிகை 


🟣14.01. 2023 முதல்  17.01.2023 வரை 4 நாட்கள்


பொங்கல் விடுமுறை.


🟣25.01.2023- தேசிய வாக்காளர் தினம்.


🟣26.01.2023- குடியரசு தினம்.

Previous Post Next Post