நீ திருவிழாவிற்கு செல்ல உன் வகுப்பு ஆசிரியருக்கு விடுப்பு விண்ணப்பம் எழுதுக

நீ திருவிழாவிற்கு செல்ல உன் வகுப்பு ஆசிரியருக்கு விடுப்பு விண்ணப்பம் எழுதுக

 விடுப்பு விண்ணப்பம்

அனுப்புனர்:

                      ச  .கயல்விழி,

                      ஐந்தாம்  வகுப்பு 'அ' பிரிவு, 

                      அரசினர் தொடக்கப்பள்ளி, 

                      திண்டுக்கல். 

பெறுநர்:

                    உயர்திரு.வகுப்பாசிரியர் அவர்கள்,

                     ஐந்தாம் வகுப்பு 'அ' பிரிவு, 

                      அரசினர் தொடக்கப்பள்ளி, 

                      திண்டுக்கல். 

ஐயா,

பொருள் : திருவிழாவிற்கு செல்வதால் விடுப்பு வேண்டுதல்.

                   வணக்கம், எங்கள் ஊரில் மே மாதம் 25,26 ஆகிய இரு தினங்கள் மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா நடைபெற உள்ளது. அதனால் நாங்கள் மே மாதம் 26 ஆம் தேதியன்று குடும்பத்துடன் திருவிழாவில் கலந்து கொள்ள ஏதுவாக எனக்கு மே மாதம் 26 ஒரு நாள் மட்டும் விடுப்பு வழங்கிடுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி .

இப்படிக்கு

தங்கள் கீழ்படிதலுள்ள மாணவி,

ச.கயல்விழி

இடம் : திண்டுக்கல்.

தேதி : 24-05-2021

Post a Comment

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post
Send Your Materials This WhatsApp Number : 9095918266
  • 💯 10th Quarterly Model Question 2022
  • 💯12th Quarterly Model Question 2022
  • 💯9th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 8th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 6,7th Quarterly Model Question 2022
  • 💯 6th History online test - All lessons