அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயதை 58 வயதிலிருந்து 59 வயதாக உயர்த்த அரசாங்கம் முடிவு

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயதை 58 வயதிலிருந்து 59 வயதாக உயர்த்த அரசாங்கம் முடிவு 
The Government have decided to increase the age of superannuation of Government servants from 58 years to 59 years and orders accordingly. This will apply to all those who are in regular service as on date and due to retire on superannuation from 31.05.2020.

2. This order shall also be applicable to all teaching and non-teaching staff working in aided educational institutions and employees of all Constitutional / Statutory Bodies, Public Sector Undertakings including all State Corporations, Local Bodies, Boards, Commissions, Societies, etc.

3. The relevant provisions under rule 56 of Tamil Nadu Fundamental Rules will be modified to the above extent. Necessary amendment to the above rules will be issued accordingly.

(BY ORDER OF THE GOVERNOR)

அரசு ஊழியர்களின் மேலதிக வயதை 58 வயதிலிருந்து 59 வயதாக உயர்த்த அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.  இது தேதியின்படி வழக்கமான சேவையில் உள்ள அனைவருக்கும் மற்றும் 31.05.2020 முதல் மேலதிக ஓய்வில் ஓய்வு பெறுவதற்கும் பொருந்தும்.

 2. இந்த உத்தரவு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து கற்பித்தல் மற்றும் கற்பித்தல் அல்லாத ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து அரசியலமைப்பு / சட்டரீதியான அமைப்புகளின் ஊழியர்களுக்கும், அனைத்து மாநில நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், வாரியங்கள், கமிஷன்கள், சங்கங்கள் போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும்.

 3. தமிழ்நாடு அடிப்படை விதிகளின் 56 வது விதியின் கீழ் தொடர்புடைய விதிகள் மேற்கண்ட அளவிற்கு மாற்றப்படும்.  மேற்கண்ட விதிகளில் தேவையான திருத்தங்கள் அதன்படி வழங்கப்படும்.

 (அரசாங்கத்தின் ஆணைப்படி)

Post a Comment

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post
y
Please Wail material is Loading...