தமிழகத்தில் 10ம், 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்

தமிழகத்தில் 10ம், 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்

  • தமிழகத்தில் 12 ஆம் வகுப்புகள் முடிந்து தற்போது விடைத்தாள் திருதரும் பணி நடைபெற்று வரிம் நிலையில்.
  • ((10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஜூன் 15 முதல் 25 வரை நடைபெறும் என அறிவித்து மாணவர்களுக்கான தேர்வு கால அட்டவணையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்படத்தக்கது.))
  • இன்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்கள் நிருபர்களிடம்
  • தமிழகத்தில் 10ம், 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் ஜூலை மாதம் வெளியிடப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.Previous Post Next Post