மாநில அளவில் நடைபெற்ற கலைத் திருவிழா - போட்டி முடிவுகள்!

மாநில அளவில் நடைபெற்ற கலைத் திருவிழா - போட்டி முடிவுகள்!

6-8 மாணவர்களுக்கான மாநில அளவில் நடைபெற்ற கலைத் திருவிழா போட்டி முடிவுகள்

 வெற்றி பெற்றவர்களின் பெயர் பட்டியல் ( தனி )  - Download here

 வெற்றி பெற்றவர்களின் பெயர் பட்டியல் ( குழு )  - Download here

Previous Post Next Post