டிசம்பர் - 2021 துறைத் தேர்வுகளுக்கான அறிவிக்கை TNPSC வெளியீடு

டிசம்பர் - 2021 துறைத் தேர்வுகளுக்கான அறிவிக்கை TNPSC வெளியீடு


Tamil Nadu Public Service Commission has introduced One Time Registration from the Departmental Examinations December - 2019 . Hence , the candidates are required to furnish their particulars in Departmental One Time Registration before applying . Aadhaar Number details shall be linked with the Departmental One Time Registration , mandatorily . If there is any change with regard to details entered in the One Time Registration , such as name , initial , father's name , date of birth , working district , etc. , the same shall be updated in the One Time Registration before applying for Departmental Examinations - December 2021.

TNPSC - Department Exam 2021 Notification - Download here...

Post a Comment

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

y