இன்றைய கல்விச்செய்திகள் -Today Education news -09/11/2020

 இன்றைய கல்விச்செய்திகள் 

Today Education news 

09/11/2020

பொங்கல் வரை பள்ளிகளை திறக்க வேண்டாம் என்று வலியுறுத்தி முதல்வருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது - Click here full details

இன்று பள்ளி களில் பெற்றோர் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது - Click here for full details

பள்ளிகள் திறப்புகுறித்து kalvikavi.com இன் கருத்து கேட்பு- Vote here


Previous Post Next Post