பள்ளிகள் திறக்காமல் இருப்பது மாணவர்களுக்கு நல்லதா? கெட்டதா? உங்கள் கருத்து என்ன?

@நானும் ஒரு சராசரி பெற்றோராக இருந்து குழந்தையின் மனநிலை பார்த்தால் கேட்கிறேன்.

@ஒரு ஆசிரியராக இருந்து மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை நினைத்து கேட்கிறேன்.

@உங்கள் கருத்தையும் கூறுங்கள்.

@மாணவர்களாக இருந்தாலும் உங்கள் மனநிலையை நீங்களே சொல்லுங்கள்.

10 Comments

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post
Send Your Materials This WhatsApp Number : 9095918266