பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து Twit செய்துள்ளார்_அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து Twit செய்துள்ளார்_அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அதாவது மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவித்த பிறகே அறிவிக்கப்படும். 

Post a Comment

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post
y
Please Wail material is Loading...