6 முதல் 8 வரையிலான மாணவர்களுக்கான மூன்றாம் பருவத்தேர்வு

6 முதல் 8 வரையிலான மாணவர்களுக்கான மூன்றாம் பருவத்தேர்வு அட்டவணை
6th,7th,8th,9th annual exam & Third term exam time table 2020
Thanks for watching

  1. மாணவர்களுக்கு தேவையான Study material 
  2.  Model question paper, 
  3. exam answer keys
  4.  இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
  5. தங்களிடம் உள்ள பாடக்குறிப்புகள்
  6. மாணவர்களுக்கான Study material, answer keys, Model questionsஎங்கள் வலைதளம் வாயிலாக மாணவர்களை சென்றடைய வேண்டும் .
  7. என விரும்பும் ஆசிரிய நண்பர்கள் மற்றும் மாணவர்கள்
  8. தங்களது படைப்புகளை kalvikavi.blog@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.
  9. மேலும் தங்களது மேலான கருத்துக்களை இங்கு பதிவேற்றம் செய்து.
  10. எங்களக்கு உதவுங்கள். மேலும் என்ன மாற்றங்கள் இந்த வலைதளத்தில் வேண்டும் என்பதை.

Post a Comment

1. வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Previous Post Next Post